April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Physics Interview (t…
2
 • Physics Interview (t…
3
 • Physics Interview (t…
4
5
 • Chemistry Interviews…
6
 • Chemistry Interviews…
7
8
 • Auditorium: Sarthak …
 • SH: Thesis defence -…
9
 • Gudi Padava (Yugadi)
10
 • SH: Sarthak Chandra …
 • JRF interview - Adit…
11
 • Id-ul Fitr
 • SH: Shaunak Deota - …
12
 • Auditorium: Prince R…
 • CR1: SAS - Nihar Pra…
13
14
15
 • SH: Comprehensive Se…
16
 • Auditorium: Advocacy…
 • Auditorium: STAI 16:…
 • SH: Seminar - Soumya…
17
 • CR4: Ramya A R - Int…
 • SH: SAS - Tanmoy Gho…
 • Sanjeev Kumar - Inte…
18
 • Auditorium: Panel di…
 • CR4: SAS - Vasu Malh…
 • Purnati Khuntia - In…
19
 • CR4: SAS - Subhra Ra…
 • Mallikarjun R - Inte…
 • SH: SAS - Puneet Par…
20
21
 • Mahavir Jayanti
22
 • Auditorium: Venkatas…
23
 • Auditorium: Seminar …
 • Auditorium: Susmita …
 • SH: SAS - Nemika Tha…
24
 • Internal webinar - G…
 • Internal webinar - M…
 • SH: Seminar - Piyush…
25
 • Auditorium: Rahul Ch…
 • SH: SAS - Rishab Sha…
26
 • Auditorium: George K…
 • CR4: SAS - Rashmi Pr…
 • SH: SAS - Mrudula Ma…
27
28
29
 • Auditorium: Aravind …
 • Auditorium: Seminar …
 • SH: Sinjini Ghosh - …
30
 • Auditorium: Roshan K…
 • Auditorium: Seminar …
 • SH: SAS - Amogh K Ra…